Tak jak wiele jest potrzeb, tak samo wyróżniamy wiele rodzajów taśm PVC
(w zależności od zastosowania). Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
Poniżej przykłady zastosowań.

Taśmy modułowe

Taśmy transportujące

Pasy płaskie

Pasy zębate

Narzędzia do łączenia